Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad 8

Chociaż imipramina w dawkach stosowanych w leczeniu depresji była powiązana z elektrofizjologicznymi efektami podobnymi do działania leków antyarytmicznych klasy I, 54 przy względnie niskiej dawce stosowanej w tym badaniu wpływ imipraminy na wzór repolaryzacji elektrokardiogramu był minimalny. Ponadto, brak działań ubocznych sugerujących proarytmiczne działanie imipraminy podczas badania i średni okres obserwacji trwający prawie dwa lata wskazują, że lek jest bezpieczny w tej dawce u pacjentów z strukturalnie prawidłowymi sercami. Ponieważ objawowa korzyść wynikająca z zastosowania imipraminy była niezależna od wyników badań serca, przełyku lub psychiatrycznego przed leczeniem, lek ten może mieć szerokie zastosowanie w leczeniu bólu w klatce piersiowej u pacjentów z prawidłowymi koronarograficznymi objawami, pomimo utrzymujących się objawów, pomimo pewności, że ich rokowanie jest dobry. Finansowanie i ujawnianie informacji
Przedstawione w części na 57. Spotkaniu Naukowym, American College of Gastroenterology, Miami Beach, Fla., 26 października 1992 r., Oraz na 42. Sesji Naukowej, American College of Cardiology, Anaheim, Kalifornia, 18 marca 1993 r.
Author Affiliations
Z Oddziału Kardiologicznego (ROC, AAQ, RM, AMS) i Oddziału Badań Biostatystycznych (MAW), Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi; Oddział Neurobiologii i Anestezjologii, Narodowy Instytut Badań Stomatologicznych (RHG, WBS); oraz Sekcja lęku i zaburzeń afektywnych, Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (MFG, BCB, TWU) – wszystko w National Institutes of Health, Bethesda, Md .; oraz Wydział Gastroenterologii, Georgetown University Hospital, Washington, DC (KM, SBB).
Wyślij prośby o przedruk do Dr. Cannona w Bldg. 10, Rm. 7B-15, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892.
[podobne: tlenoterapia hiperbaryczna, transtyretyna, mazowiecki oddział wojewódzki nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: mazowiecki oddział wojewódzki nfz tlenoterapia hiperbaryczna transtyretyna