Kanał potasowy KIR4.1 jako cel immunologiczny w stwardnieniu rozsianym AD 5

Panel B pokazuje wykrywanie KIR4.1 za pomocą analizy Western blot w dwóch różnych testach immunoprecypitacji (IP), jak wskazano. Testy IP przeprowadzono z surowicą IgG od pacjentów z OND i od pacjentów ze stwardnieniem rozsianym na wzbogaconych membranach białkowych frakcjach nerek nerki i ludzkich lizatów tkanki mózgowej. Ścieżki po lewej stronie (oznaczone -) plamek są negatywnymi kontrolami (nie stosuje się IgG dla IP). Panel C przedstawia analizę Western blot immunoprecypitacji KIR4.1 z ludzkiego białka KIR4.1 z translacją in vitro z surowicą IgG od pacjentów z OND i od pacjentów z MS. Oczyściliśmy i wzbogaciliśmy IgG reaktywną przeciwko białkom błonowym OUN z połączonych próbek surowicy osób ze stwardnieniem rozsianym, stosując kolumnę składającą się z frakcji białka błonowego z ludzkiego mózgu. Wzbogaconą frakcję IgG zastosowano do późniejszych testów immunoprecypitacji antygenu z ludzkiego lizatu tkanki mózgowej. Immunoprecypitowane antygeny OUN następnie analizowano za pomocą elektroforezy w żelu poliakryloamidowym z dodecylosiarczanem sodu (SDS-PAGE) i rozdzielano za pomocą dwuwymiarowej elektroforezy żelowej (Figura 1A). Siedem plamek białkowych wycięto i analizowano z użyciem wspomaganej matrycą desorpcji laserowej z tandemową spektrometrią mas. Jedna z reklam zawierała KIR4.1. Potwierdziliśmy tożsamość KIR4.1 jako docelowego poziomu IgG w surowicy od osób ze stwardnieniem rozsianym za pomocą immunoprecypitacji i Western blotting, stosując ekstrakty z lizatu nerki szczura, ludzkiego lizatu mózgu (Figura 1B) i translokowanego in vitro KIR4.1 białko (Figura 1C). Białka odzyskane z innych plam nie wiązały swoiście IgG od osób ze stwardnieniem rozsianym.
Wiązanie KIR4.1 na komórkach glejowych przez surowicę IgG od osób ze stwardnieniem rozsianym
Figura 2. Figura 2. Walidacja KIR4.1 jako cel reaktywności w surowicy IgG u pacjentów z MS. Panel A pokazuje podwójne znakowanie immunofluorescencyjne ujawniające kolokalizację monoklonalnego anty-KIR4.1 z surowicą IgG od pacjenta ze stwardnieniem rozsianym w skrawkach móżdżku mózgu szczura. Barwienie surowicą pacjenta z innymi chorobami neurologicznymi (OND) przedstawiono jako kontrolę (pasek skali, 200 ?m dla wszystkich części panelu A). Panel B pokazuje znakowanie immunofluorescencyjne sekcji móżdżkowych myszy typu dzikiego (po lewej) i Kir4.1 – / – (prawej) z oczyszczoną IgG w surowicy od pacjenta z MS (pasek skali, 100? M dla górnych paneli i 50? M dla dolne panele). Próbki surowicy negatywnej pod względem KIR4.1 nie barwiły tkanki centralnego układu nerwowego (CNS) myszy typu dzikiego lub myszy Kir4.1 – / – (dane nie pokazane).
Wykorzystując skrawki szczurzej mózgu, przeprowadziliśmy podwójne znakowanie immunofluorescencyjne za pomocą przeciwciała monoklonalnego anty-KIR4.1 i oczyszczonych przeciwciał IgG z próbek surowicy osób ze stwardnieniem rozsianym, selektywnie wzbogaconych w reaktywność błony komórkowej OUN.
[przypisy: prądy interferencyjne wskazania łysienia, endometrioza prądy interferencyjne wskazania, prądy interferencyjne wskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: mazowiecki oddział wojewódzki nfz prądy interferencyjne wskazania śnieżka perlino