Kliniczne czynniki ryzyka, warianty DNA i rozwój cukrzycy typu 2

Uważa się, że cukrzyca typu 2 rozwija się z interakcji między czynnikami środowiskowymi i genetycznymi. Zbadaliśmy, czy czynniki kliniczne lub genetyczne lub oba mogą przewidywać progresję do cukrzycy w dwóch prospektywnych kohortach. Metody
Dokonaliśmy genotypowania 16 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) i zbadaliśmy czynniki kliniczne u 16 061 szwedzkich i 2770 fińskich osób. Cukrzyca typu 2 rozwinęła się w 2201 (11,7%) tych osób w medianie okresu obserwacji 23,5 roku. Badaliśmy również wpływ wariantów genetycznych na zmiany wydzielania insuliny i działania w czasie.
Wyniki
Silnymi predykatorami cukrzycy były: historia choroby w rodzinie, zwiększony wskaźnik masy ciała, podwyższony poziom enzymów wątrobowych, aktualny stan palenia tytoniu oraz zmniejszone pomiary wydzielania i działania insuliny. Warianty w 11 genach (TCF7L2, PPARG, FTO, KCNJ11, NOTCH2, WFS1, CDKAL1, IGF2BP2, SLC30A8, JAZF1 i HHEX) były istotnie związane z ryzykiem cukrzycy typu 2 niezależnie od klinicznych czynników ryzyka; warianty w 8 z tych genów były związane z zaburzoną funkcją komórek beta. Dodanie specyficznych informacji genetycznych do czynników klinicznych nieznacznie poprawiło prognozę przyszłej cukrzycy, z niewielkim wzrostem powierzchni pod krzywą charakterystyki operacyjnej odbiornika z 0,74 do 0,75; jednakże wielkość wzrostu była znaczna (P = 1,0 × 10-4). Siła dyskryminacyjna genetycznych czynników ryzyka uległa poprawie wraz ze wzrostem czasu obserwacji, podczas gdy klinicznych czynników ryzyka zmniejszyła się.
Wnioski
W porównaniu z klinicznymi czynnikami ryzyka, powszechne warianty genetyczne związane z ryzykiem cukrzycy miały niewielki wpływ na zdolność przewidywania przyszłego rozwoju cukrzycy typu 2. Wartość czynników genetycznych wzrosła wraz ze wzrostem czasu obserwacji.
Wprowadzenie
Cukrzyca typu 2 jest złożonym zaburzeniem wielogenowym, w którym powszechne warianty genetyczne współdziałają z czynnikami środowiskowymi, aby zdemaskować chorobę. Identyfikacja osób o wysokim ryzyku choroby może pomóc w zapobieganiu chorobom. Historia cukrzycy w rodzinie, wzrost wskaźnika masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) oraz zaburzone wydzielanie i działanie insuliny są czynnikami ryzyka dla cukrzycy typu 2. 1-4 Wyzwanie miało na celu zidentyfikowanie wariantów genetycznych wyjaśniających nadmierne ryzyko związane z cukrzycą w rodzinie. Z długiej listy kandydujących genów warianty tylko w trzech były konsekwentnie związane z cukrzycą typu 2: TCF7L2, KCNJ11 i PPARG.5-7 Jednak w 2007 roku pojawiło się kilka nowych wariantów genetycznych (CDKAL1, IGF2BP2, locus na chromosom 9 w pobliżu CDKN2A / CDKN2B, FTO, HHEX, SLC30A8 i WFS1) 8-14 okazały się zwiększać podatność na cukrzycę typu 2 w powtarzalnych badaniach. Ponadto w niedawno przeprowadzonej metaanalizie zidentyfikowano sześć nowych wariantów (JAZF1, CDC123 / CAMK1D, TSPAN8 / LGR5, THADA, ADAMTS9 i NOTCH2), które są związane z cukrzycą typu II.15
Badaliśmy pacjentów w dwóch dużych skandynawskich badaniach prospektywnych z medianą okresu obserwacji wynoszącym 23,5 lat w celu ustalenia, czy te warianty genetyczne same lub w połączeniu z klinicznymi czynnikami ryzyka mogą przewidywać przyszły rozwój cukrzycy typu 2 i czy te warianty były związane ze zmianami w wydzielaniu insuliny lub działaniu w czasie.
Metody
Populacje badawcze
Rysunek 1
[więcej w: triamcynolon, ptialina, nerwica lękowa objawy fizyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: nerwica lękowa objawy fizyczne ptialina triamcynolon