Opornosc na urazy posiadaja takze narzady wewnetrzne

Oporność na urazy posiadają także narządy wewnętrzne. Oporność ich zmniejsza się, jeżeli narząd ulegnie zmianom patologicznym. Zmieniony narząd jest bardziej kruchy i w związku z tym bardziej wrażliwy na urazy pochodzenia zewnętrznego. Śledziona np: chorego, który przebył zimnicę lub dur brzuszny po działaniu czynnika mechanicznego pęka łatwiej niż śledziona normalna. W przypadku nagłego działania czynnika mechanicznego może powstać albo w większymi lub mniejszymi zmianami anatomicznymi, albo wstrząśnięcie bez wyraźnych zmian anatomicznych, lecz z zaburzeniami. Widzimy to w przypadkach wstrząśnięcia mózgu lub urazach ogólnych spowodowanych upadkiem albo silnym wstrząsem powietrza, np. po wybuchu bomby. Uraz spowodowany narzędziem ostrym lub półostrym powoduje powstawanie ran, przy których zostaje przerwana ciągłość tkanki. Rany mogą być cięte, kłute i szarpane. Rany szarpane goj ą się gorzej z powodu większego zniszczenia tkanek. Objawy chorobowe po urazach zależą nie tylko od siły urazu. Skutki urazu mogą być rozmaite w zależności od narządu lub tkanki, na które działał czynnik mechaniczny. Uszkodzenie np. nerwów obwodowych wywołuje rozmaite porażenia zarówno ruchowe jak i czuciowe, co upośledza zdolności czynnościowe grup mięśniowych, unerwionych przez uszkodzone nerwy. [przypisy: supon kielce, przykładowy jadłospis dla cukrzyka, wstrząs pourazowy ]

Powiązane tematy z artykułem: przykładowy jadłospis dla cukrzyka supon kielce wstrząs pourazowy