ZABURZENIA CZYNNOSCI ZOLADKA POJECIA OGÓLNE

ZABURZENIA CZYNNOŚCI ŻOŁĄDKA POJĘCIA OGÓLNE Żołądek, jako narząd trawienny, spełnia czynność wydzielniczą, ruchową i w małym stopniu czynność wchłaniani a. Jasną jest rzeczą, że czynności jego muszą być regulowane przez układy regulacyjne zarówno nerwowe, jak i humoralne. Regulacja czynności żołądka związana z układem nerwowym dochodzi do skutku przez włókna nerwów błędnych i współczulnych dochodzących do żołądka, 2 komórki nerwowe w zwojach Auerbacha znajdujące się w warstwie mięśniowej żołądka i 3 komórki zwojowe w warstwie podśluzówkowej. Żołądek, więc dzięki własnym elementom nerwowym jest narządem automatycznym. Regulacja czynności wydzielniczej żołądka została wyjaśniona przede wszystkim, przez Pawłowa i jego szkołę dzięki zastosowaniu wprowadzonych przez niego metod. W regulacji czynności wydzielniczej żołądka działają dwa mechanizmy, z których jeden jest mechanizmem nerwowym, drugi humoralnym. Mechanizm nerwowy czynności wydzielniczej żołądka działa pod wpływem podniet nerwowych biegnących do gruczołów wydzielniczych błony śluzowej żołądka przez nerwy błędne i współczulne. [więcej w: ośrodek odwykowy, logopeda wrocław, Medycyna chińska ]

ZABURZENIA CZYNNOSCI PRZELYKU

ZABURZENIA CZYNNOŚCI PRZEŁYKU Przełyk jest czynną częścią przewodu pokarmowego i nie może być uważany jedynie za rurę, przez którą pokarm biernie przechodzi do żołądka. Przełyk, jako mający w swojej 1/3 górnej części mięśnie poprzecznie prążkowane, w dalszych zaś mięśnie gładkie, odgrywa czynną rolę w przesuwaniu pokarmów do żołądka. Mięśnie przełyku działają dzięki bodźcom podrażniającym nerw błędny. Podrażnienie nerwu błędnego wywołuje skurcze mięśni przełyku i wzmaga jego ruchy robaczkowe, przecięcie natomiast obu nerwów błędnych w znacznym stopniu upośledza napięcie i ruchy przełyku. Nie są one zniesione całkowicie, gdyż ścianki przełyku zwłaszcza dolnej jego części, mają własne komórki nerwowe splot Auerbacha i splot Openchowskiego, co sprawia, że przełyk jest narządem automatycznym i skurcze mięśniówki przełyku powstają drogą odruchową przy każdym ruchu połykania. Wywołuje on nie tylko skurcze mięśni przełyku, lecz również otwarcie wpustu. Wpust, bowiem jest zawsze zamknięty i dopiero ruchy mięśni przełyku wywołane czynnością połykania otwierają go drogą odruchową. Zaburzenia w czynności przełyku powstają z powodu zmian organicznych i czynnościowych. Anatomiczne zmiany błony śluzowej i ściany przełyku powodują trudności w przechodzeniu przez niego pokarmu dysphagia. Powstaje, bowiem wtedy zwężenie światła przełyku. [więcej w: leczenie alkoholizmu, leczenie dzieci, ośrodek odwykowy ]