Pierwsza faza wydzielania soku zoladkowego

Pierwsza faza wydzielania soku żołądkowego odbywa się pod wpływem pobudzenia nerwu błędnego z kory mózgowej. Jest to tzw. dawniej faza wydzielania psychicznego, czy, jak obecnie przyjmuje się, faza odruchowo-warunkowa związana z czynnością kory mózgowej. W tej, bowiem fazie bodziec pokarmowy działa na takie zmysły, jak wzrok, powonienie, słuch, co wywołuje w korze mózgowej dzięki utorowanym uprzednio połączeniom sygnał spożywania pokarmu. Stan pobudzenia z kory mózgowej przenosi się do ośrodka wydzielania soku żołądkowego i przez nerwy błędne dochodzi do gruczołów błony śluzowej żołądka. W fazie odruchowo-warunkowej wydziela się, więc nie tylko ślina, co sobie uświadamiamy, lecz również zaczyna wydzielać się sok żołądkowy, co nie dochodzi do naszej świadomości. Ta faza wydzielania jest fazą odruchową, opartą na odruchu warunkowym. Droga odruchowa przebiega tutaj od zmysłów przez korę mózgową. Wykrycie tego rodzaju odruchów zawdzięczamy Pawłowowi, który wykazał, że działanie obojętnego bodźca, np. świetlnego, dźwiękowego itd. , związanego uprzednio kilkakrotnie z podawaniem pokarmu, wywołuje wydzielanie śliny i soku żołądkowego nawet bez podawania pokarmu. Jeżeli odruch warunkowy nie będzie wzmacniany podawaniem pokarmu, to wygasa może on jednak samoistnie odrodzić się. Odruchy warunkowe są, więc czasowymi czynnościowymi połączeniami między korą mózgową a narządami. Bodźce warunkowe silne, np. głośniejszy dźwięk, wywołują na ogół większą reakcję wydzielniczą niż bodźce słabe, poza tym bodźce słuchowe wywołuj ą większy odczyn niż bodźce wzrokowe. Zostało to ujęte w prawo, które nazywa się prawem siły działających bodźców warunkowych. [więcej w: wstrząs pourazowy, neapol ciechocinek, mazowiecki oddział wojewódzki nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: mazowiecki oddział wojewódzki nfz neapol ciechocinek wstrząs pourazowy