Prowadzi to do stanów zapalnych sciany przelyku

Prowadzi to do stanów zapalnych ściany przełyku. Prócz tego stałe podrażnienie zalegającym pokarmem powoduje zanik ścianki uchyłka. Może ona ścieńczeć do tego stopnia, że ulega pękaniu, zawartość uchyłka wylewa się wtedy do śródpiersia i wywołuje często śmiertelne jego zapalenie mediastinitis. Niekiedy uchyłek może tworzyć worek zwisający wzdłuż przełyku na pewnej jego długości. Powstaje wtedy ucisk właściwego przełyku przez worek uchyłka i pokarm w tych warunkach nie przechodzi do żołądka. Następuje wtedy głodzenie ustroju ze wszystkimi właściwymi mu objawami, często prowadzącymi do śmierci. Wyrzucanie pokarmu na zewnątrz w przypadkach zwężenia lub rozszerzenia przełyku wskutek zalegania nie jest odruchem wymiotnym w ścisłym znaczeniu tego słowa. Powstają wtedy tylko ruchy przeciw robaczkowe mięśni przełyku i nie występują mdłości oraz zaburzenia ze strony układu oddychania i krążenia. W przełyku mogą występować inne jeszcze sprawy chorobowe. Jak wiadomo, żyły przełyku tworzą zespolenia z układem żyły zwrotnej. Zaburzenia krążenia w tym układzie prowadzą, więc do zastoju w żyłach przełykowych, ich rozszerzenia i powstawania żylaków. Pęknięcie ich może spowodować śmiertelne krwotoki. [hasła pokrewne: luk odruchowy, przykładowy jadłospis dla cukrzyka, masaż prostaty filmy ]

Powiązane tematy z artykułem: luk odruchowy masaż prostaty filmy przykładowy jadłospis dla cukrzyka