Randomizowana próba porównująca środki antyseptyczne ze skórą przy cesarskim dostarczaniu ad

Zastosowaliśmy szerokie kryteria włączenia i rutynowe procedury kliniczne, a my przeanalizowaliśmy wyniki zgodnie z zasadą intencji leczenia.22 Pełny protokół badania jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Fundatorzy nie mieli żadnej roli w projektowaniu ani prowadzeniu badania, gromadzeniu, zarządzaniu, analizie lub interpretacji danych, ani w przygotowywaniu, przeglądzie ani zatwierdzeniu manuskryptu. Decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji podjęli wszyscy autorzy. Wszyscy autorzy biorą odpowiedzialność za dokładność i kompletność zgłaszanych danych i analiz oraz za wierność raportu w protokole próbnym.
Wybór pacjenta i przydzielenie grupy analitycznej
Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Pomocne były kobiety w ciąży przechodzące cesarskie cięcie w Washington University Medical Center w St. Louis od września 2011 r. Do czerwca 2015 r. Wykluczyliśmy kobiety, u których stwierdzono alergię na chlorheksydynę, alkohol, jod lub skorupiaki lub które miały infekcję skóry w pobliżu miejsca operacji.
Po podjęciu decyzji o wykonaniu cięcia cesarskiego, włączeni pacjenci zostali poddani randomizacji, w stosunku 1: 1, przy użyciu wygenerowanej komputerowo losowej sekwencji wytworzonej przez statystykę badania. Pacjentom przypisano jeden z dwóch antyseptycznych schematów przygotowania skóry: połączenie chlorheksydyna-alkohol (2% glukonian chlorheksydyny z 70% alkoholem izopropylowym) lub połączenie jod-alkohol (8,3% jod powidonu z 72,5% alkoholu izopropylowego).
Procedury próbne
Przygotowanie skóry wykonała pielęgniarka krążąca zgodnie z instrukcjami producenta, które były podobne dla dwóch środków antyseptycznych. W skrócie, wstępnie opakowany antyseptyczny aplikator został otwarty i użyty do wyszorowania stanowiska operacyjnego. Pomiędzy nałożeniem środka antyseptycznego i nacięciem na skórę pozostawiono 3-minutowy czas oczekiwania, z wyjątkiem przypadków nagłych, w których pominięto ten krok. Pacjenci otrzymywali również standardowe środki zapobiegania zakażeniom, w tym przedoperacyjną profilaktykę antybiotykową opartą na wadze ciała.
Pacjentów obserwowano codziennie aż do wypisu ze szpitala. Następnie skontaktowano się z nimi telefonicznie w ciągu 30 dni po porodzie, aby ocenić, czy mieli objawy infekcji w miejscu operacyjnym i zapytali, czy mieli wizytę u lekarza lub na oddziale ratunkowym w przypadku powikłań rany. Dokumentację medyczną uzyskano z wizyt lekarskich lub wizyt w oddziałach ratunkowych lub w przyjęciach do szpitala i zostały one przeanalizowane przez głównego badacza, który nie był świadomy przydzielenia grup do badania, w celu ustalenia diagnozy podczas każdej wizyty pooperacyjnej lub ponownej hospitalizacji. Zbieraliśmy dane demograficzne, historię położniczą i medyczną oraz szczegóły zabiegu chirurgicznego. Dane zebrano za pomocą bezpośredniego wywiadu z pacjentami i uzupełniono danymi pobranymi z map pacjentów.
Oględziny próbne
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego na Washington University w St. Louis i było nadzorowane przez niezależną radę ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa. Przeprowadzono dwie tymczasowe analizy po 50% i ocenie poddano 75% uczestników
[hasła pokrewne: prądy interferencyjne wskazania, prądy interferencyjne wskazania pod mikroskopem, prądy interferencyjne wskazania niepłodności Warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: matysiak grójec prądy interferencyjne wskazania smakuś cieszyn