Rozuwastatyna w zapobieganiu incydentom naczyniowym u mężczyzn i kobiet z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego czesc 4

Zalecenie to uwzględniało wielkość i precyzję zaobserwowanych korzyści terapeutycznych, a także wpływ na wskaźniki śmiertelności i inne drugorzędne punkty końcowe monitorowane oraz na główne podgrupy. Mimo że rozprawa zakończyła się 30 marca 2008 r., Kiedy komitet sterujący formalnie przyjął to zalecenie, kontynuowaliśmy raportowanie zdarzeń niepożądanych w sposób zaślepiony dla każdego uczestnika badania do daty oficjalnej wizyty kontrolnej i przerwania terapii. Wszystkie pierwotne analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia. Uczestnictwo w badaniu zostało uznane za kompletne w przypadku każdego indywidualnego uczestnika w momencie, gdy wystąpił pierwotny punkt końcowy, gdy wycofano świadomą zgodę, nie można było kontynuować, ponieważ strona badania została zamknięta lub 30 marca 2008 r. Czas ekspozycji został obliczony jako czas między randomizacją a pierwszym poważnym zdarzeniem sercowo-naczyniowym, datą zgonu, datą ostatniej wizyty studyjnej, datą wycofania lub utraty do obserwacji lub 30 marca, 2008, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Modele proporcjonalnego hazardu Coxa zostały wykorzystane do obliczenia współczynników ryzyka i 95% przedziałów ufności dla porównania częstości zdarzeń w dwóch grupach badawczych. Wstępnie zdefiniowane analizy podgrup przeprowadzono zgodnie z obecnością lub brakiem głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
Wyniki
Od 4 lutego 2003 r. Do 15 grudnia 2006 r. 89 890 osób zostało sprawdzonych pod kątem rejestracji. Spośród nich 72 088 było niekwalifikowalnych, w tym 37 611 (52,2%) przy poziomach cholesterolu LDL 130 mg na decylitr lub więcej i dodatkowych 25 993 (36,1%) przy wysokim poziomie czułości białka C-reaktywnego wynoszącym mniej niż 2,0 mg na litr. Inne przyczyny wykluczenia przedstawiono na rysunku w Dodatku uzupełniającym. W sumie 17 802 osoby zostały losowo przydzielone do grupy badanej.
Charakterystyki poziomu bazowego
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka uczestników badania, według grupy badawczej. W badanej populacji populacja była zróżnicowana; 6801 z 17 802 uczestników stanowiły kobiety (38,2%), a 4485 (25,2%) były czarne lub latynoskie (tabela 1). Aspirynę stosowało 16,6% uczestników, a 41,4% miało zespół metaboliczny.21 W obu grupach rozuwastatyny i placebo średni poziom cholesterolu LDL wynosił 108 mg na decylitr (2,8 mmol na litr), lipoproteiny o dużej gęstości (HDL ) poziom cholesterolu wynosił 49 mg na decylitr (1,3 mmol na litr), a poziom triglicerydów wynosił 118 mg na decylitr (1,3 mmol na litr); poziom białka C-reaktywnego o wysokiej czułości wynosił 4,2 i 4,3 mg na litr odpowiednio w grupach rozuwastatyny i placebo.
Zgodność i działanie rozuwastatyny na lipidy i białko C-reaktywne o wysokiej czułości
Tabela 2. Tabela 2. Poziomy białek C-reaktywnych na lipidy i wysokiej czułości podczas okresu kontrolnego, według grupy badawczej. W czasie zakończenia badania 75% uczestników przyjmowało tabletki do badań. Wśród pacjentów przypisanych rozuwastatynie średni poziom cholesterolu LDL po 12 miesiącach wynosił 55 mg na decylitr (1,4 mmol na litr) (zakres międzykwartylu, 44 do 72 [1.1 do 1.9]), a średni poziom białka C-reaktywnego o wysokiej czułości wynosił 2,2 mg na litr (zakres międzykwartylowy, 1,2 do 4,4) (tabela 2)
[patrz też: neapol ciechocinek, dyżury aptek grodzisk wlkp, piotrex sochaczew ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek grodzisk wlkp neapol ciechocinek piotrex sochaczew