Wazna czynnoscia przewodu pokarmowego jest równiez czynnosc zaporowa

Ważną czynnością przewodu pokarmowego jest również czynność zaporowa. Przewód pokarmowy bowiem jest zaporą dla rozmaitych drobinoustrojów i jadów, przez którą nie mogą one w warunkach prawidłowych przedostać się do krwi i wywołać ogólnej choroby w postaci zakażenia lub zatrucia. Jasną jest rzeczą, że prawidłowa czynność wydzielnicza i ruchowa, rozkładu i syntezy oraz wchłaniania, jak również czynność wydalnicza i zaporowa przewodu pokarmowego, warunkują prawidłowy przebieg procesów fizycznych i chemicznych odbywających się w nim i utrzymują cały ustrój – ceteris paribus – w zdrowiu. Zmiana którejkolwiek czynności przewodu pokarmowego wywołuje stany chorobowe. Stany chorobowe jednak dotyczą nie tylko poszczególnych składowych przewodu pokarmowego, lecz jego całości, gdyż wszystkie czynności przewodu pokarmowego są ściśle ze sobą skojarzone i zaburzenia jednej czynności odbijają się na drugiej. Stany chorobowe przewodu pokarmowego doprowadzają do choroby całego ustroju w związku z zaburzeniem j ego odżywiania. Czynność przewodu pokarmowego jest regulowana zarówno przez układ nerwowy, jak i przez czynniki hormonalne. [hasła pokrewne: prądy interferencyjne wskazania, Psychoterapia prądy interferencyjne wskazania depresji Warszawa, transtyretyna ]

Powiązane tematy z artykułem: prądy interferencyjne wskazania transtyretyna wstrząs pourazowy