Factitious Biegunka wykryta przez pomiar osmolalności stolca

Pacjenci z przewlekłą niewyjaśnioną biegunką stanowią wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele zaburzeń może powodować przewlekłą biegunkę, ale pomimo szerokiej oceny przyczyna może pozostać nieznana. Zakaźne nadużywanie środków przeczyszczających1 i przyjmowanie leków, których właściwości przeczyszczające nie są uznawane2, są wiodącymi przyczynami przewlekłej biegunki u pacjentów kierowanych do szpitali uniwersyteckich w celu oceny. Faktyczna biegunka została tradycyjnie zdiagnozowana poprzez ocenę stolca dla środków przeczyszczających. Niedawno zbadaliśmy dwóch pacjentów z przewlekłą niewyjaśnioną biegunką, u których stwierdzono rozcieńczenie próbek kału. Rozcieńczenie było podejrzane, gdy stwierdzono, że zmierzona osmolalność stolca jest znacznie niższa niż osmolalność osocza, co sugeruje, że woda (lub inny rozcieńczony płyn) została dodana do próbek stolca. Diagnozę potwierdzono, stwierdzając prawidłową osmolalność stolca, gdy defekacja była nadzorowana lub gdy zawartość okrężnicy była próbkowana endoskopowo. Zgłaszamy wyniki kliniczne w tym wariancie sztucznej choroby i omawiamy wartość pomiaru osmolalności stolca jako obiektywnego testu do diagnozy.
Opisy przypadków
Dwóch pacjentów zostało hospitalizowanych w celu oceny przewlekłej biegunki w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Yale. Pacjentom polecono osobne pobranie stolca i moczu, a kolekcje kału były obsługiwane przez personel, który miał doświadczenie w klinicznej ocenie biegunki. Osmolalność mierzono przez obniżenie punktu krzepnięcia w supernatantach próbek kału odwirowywano przy 3000 obrotach na minutę przez pięć minut. Kolonoskopię przeprowadzono bez przygotowania okrężnicy.
Pacjent
Pacjentem była 25-letnia pielęgniarka, u której rozwinęła się wodnista, bezobjawowa biegunka podczas pobytu na wakacjach w St. Lucia. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych nadal miała od 5 do 12 stolców dziennie. Nie zidentyfikowano patogenów kału, a wyniki kolonoskopii i biopsji jelita krętego, okrężnicy i dwunastnicy były prawidłowe. Wyniki testu Schillinga z wewnętrznym czynnikiem były nieprawidłowe, a rozpoznanie tropikalnej wlewki było rozrywką. Pacjentkę leczono tetracykliną z częściową poprawą, ale jej biegunka utrzymywała się. Wyniki powtórnych biopsji okrężnicy i dwunastnicy oraz aspiracji dwunastniczej były prawidłowe.
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki badań kału u dwóch pacjentów z faktyczną biegunką. Pacjent był hospitalizowany siedem miesięcy po wystąpieniu biegunki, aby udokumentować jej wielkość. Przez pierwsze 48 godzin zebrano 1870 ml wodnego stołka. Osmolalność stolca wynosiła 16 mOsm na kilogram wody, a stężenia sodu, potasu i magnezu w stolcu wynosiły odpowiednio <10, 2,0 i 0,98 mmol na litr (Tabela 1). Alkalinizacja nie ujawniła dowodów fenoloftaleiny. Wyniki sugerujące, że woda została dodana do kału zostały omówione z pacjentem, ale odmówiła dodania wody do próbek. Próbka kału uzyskana podczas nadzorowanej defekacji była półstała, a jej osmolalność wynosiła 279 mOsm na kilogram.
Następnie, pod opieką swojego lekarza prowadzącego, pacjentka uznała, że rozcieńcza jej stolce wodą. Była leczona przez psychoterapeutę i nie wymagała dalszej oceny lub leczenia biegunki.
Pacjent 2
Pacjentka 2 była 40-letnią kobietą z wodnistą biegunką, skurczami bólu brzucha i gorączką po trzeciej ciąży
[więcej w: dyżury aptek wronki, indeks barthel, transtyretyna ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek wronki indeks barthel transtyretyna