Kanał potasowy KIR4.1 jako cel immunologiczny w stwardnieniu rozsianym AD 2

Jednakże identyfikacja autoprzeciwcia AQP4 dostarcza dowodów, że zapalenie nerwu opuszkowego jest odrębną jednostką chorobową18 i ożywiło poszukiwanie specyficznych odpowiedzi autoprzeciwciał w stwardnieniu rozsianym. Podjęliśmy się tego badania, aby zidentyfikować cel odpowiedzi autoprzeciwciał w stwardnieniu rozsianym. Metody
Pacjenci
Grupa pacjentów ze stwardnieniem rozsianym obejmowała osoby ze stwardnieniem rozsianym lub klinicznie izolowanym zespołem. U wszystkich osób ze stwardnieniem rozsianym choroba została zdiagnozowana zgodnie z kryteriami McDonalda z 2005 roku. Osoby z klinicznie izolowanym zespołem miały co najmniej jeden epizod zgodny z nawrotem stwardnienia rozsianego i dwoma lub więcej zmianami w obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MRI), oligoklonalnych prążków w płynie mózgowo-rdzeniowym lub obiema. Były dwie grupy kontrolne: jedna składała się z dopasowanych wiekowo zdrowych dawców, a druga obejmowała osoby z innymi chorobami neurologicznymi. Analizy przeprowadzono na serii badań u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym lub klinicznie izolowanym zespołem i potwierdzono w dwóch seriach walidacyjnych. Szczegóły dotyczące stwardnienia rozsianego i grup kontrolnych oraz zakres, w jakim pacjenci i grupy kontrolne z każdej grupy zostały uwzględnione w różnych analizach, przedstawiono na rys. S1 oraz w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku, z pełnym tekstem tego artykuł na).
Immunoprecypitacja, elektroforeza i Western Blotting
Szczegóły specyficznych przeciwciał i peptydów użytych w badaniu podano w Dodatku Uzupełniającym. Otrzymaliśmy przeciwciała IgG swoiste wobec białek ulegających ekspresji w błonie komórkowej w OUN z zebranych próbek surowicy od 12 osób ze stwardnieniem rozsianym i oczyszczono je przy użyciu metody opartej na kulkach białkowych A / G (GE Healthcare Life Sciences): użyliśmy delikatnego antygenu-przeciwciała bufory wiązania i wymywania (Pierce), aby umożliwić oczyszczanie IgG w warunkach niedenaturujących (wysokie stężenie soli i prawie obojętne pH). Wzbogaciliśmy IgG o reaktywność przeciw antygenowi błonowemu OUN, stosując aktywowaną bromem cyjanowym kolumnę Sepharose CNS do wzbogacania białek błony komórkowej (patrz sekcja Metody w Dodatkowym dodatku). Magnetyczne perełki G białka (Invitrogen) zastosowano zgodnie z protokołem producenta do immunoprecypitacji kompleksów antygen-przeciwciało z eluatu z kolumny wzbogacania błony komórkowej OUN. Wyeluowane cząsteczki wytrącono chloroformem-metanolem, a następnie dalej solubilizowano z dwuwymiarowym solubilizatorem białka (Invitrogen). Solubilizowane frakcje przepuszczano przez paski ogniskowania izoelektrycznego o pH od 3 do 10 (Invitrogen). Przeprowadzono dwuwymiarową elektroforezę żelową za pomocą dwuwymiarowej technologii Benchtop (Invitrogen)
[przypisy: cyklopiroksolamina, nerwica lękowa objawy fizyczne, smakuś cieszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina nerwica lękowa objawy fizyczne smakuś cieszyn