Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy, chociaż wykazuje pewną niezależność W unerwieniu dzięki śródściennemu układowi zwojów nerwowych i automatyzmowi mięśni gładkich, jest ściśle związany z całym układem nerwowym. Bodźce pobudzające lub hamujące czynność przewodu pokarmowego powstają zarówno w ośrodkach układu nerwowego, jak i ma obwodzie. Bodźce z układu nerwowego wywołują zjawiska wydzielnicze gruczołów przewodu pokarmowego i zjawiska ruchowe jego mięśni gładkich. Prócz tego bodźce z układu nerwowego wpływają na właściwości i skład fizyko-chemiczny wydzielin gruczołów trawiennych. Wszelkie, więc zaburzenia powstające w układzie nerwowym mogą przejawić się zakłóceniem sprawności czynnościowej przewodu pokarmowego. Mogą wtedy powstać rozmaite zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, które w wyniku prowadzą nierzadko do zmian organicznych wykazujących uszkodzenia anatomiczne. W regulacji czynności przewodu pokarmowego zasadniczą rolę odgrywa nerw błędny. Regulacja humoralna czynności przewodu pokarmowego sprowadza się przede wszystkim do zjawisk wydzielniczych. Powstające w różnych narządach i różnych odcinkach przewodu pokarmowego ciała pobudzające lub hamujące wydzielanie gruczołów przewodu pokarmowego krążą we krwi i jako czynniki humoralne wpływają na czynność gruczołów, charakter i skład soków trawiennych. [przypisy: znanylekarz logowanie Warszawa, transtyretyna, znanylekarz logowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: matysiak grójec transtyretyna znanylekarz logowanie