Riociguat w leczeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego AD 8

Na przykład, gdy wyjściowy wyjściowy opór naczyniowy płuc przekroczy 900 dyn ? s ? cm-5, śmiertelność zwiększyła się.22 Redukcje płucnego oporu naczyniowego zostały powiązane z poprawionymi wynikami leczenia w przypadku tętniczego nadciśnienia płucnego23,24 i zwiększonym przeżyciem po operacja u pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym Wielkość zmniejszonego oporu naczyniowego płuc z riocyguatem, który zaobserwowaliśmy w tym badaniu wydaje się mieć znaczenie kliniczne, na podstawie wyników wcześniejszych badań nad terapią nadciśnienia płucnego. 26, 27 Wykazano również, że wysoki poziom przedoperacyjny płucnego oporu naczyniowego zwiększa ryzyko zgonu podczas operacji u pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym, a zmniejszenie oporu naczyniowego płuc przed zabiegiem może poprawić przebieg pooperacyjny.28 Przyszłe badania z riocyguatem mogłyby pomóc w jego zmniejszeniu przedoperacyjnej hemodynamiki i polepszeniu stan fizyczny u pacjentów kwalifikujących się do endarterektomii płucnej
Obecne badanie wykazało również korzyść riociguat w odniesieniu do klasy funkcjonalnej WHO. Oprócz bezpośredniego związku z odczuwaniem przez pacjenta korzyści leczenia, poprawa w klasie funkcjonalnej koreluje z przeżyciem wśród pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym i pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.24,29,30
Jedynym innym lekiem, który został oceniony pod kątem przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego w randomizowanym, kontrolowanym badaniu jest bosentan antagonisty receptora endoteliny. W 16-tygodniowym badaniu Bosentan w nieoperacyjnych postaciach chronicznego nadciśnienia płucnego (BENEFIT), bosentan znacząco zmniejszył opór naczyniowy płuc, w porównaniu z placebo (efekt leczenia, -24,1%), ale nie 6-minutowy dystans (średnia różnica, 2,2 m) .26 Chociaż bezpośrednie porównania wyników różnych badań klinicznych wymagają ostrożności, w obecnym badaniu, riocyguat znacząco poprawił zarówno hemodynamikę, jak i wydolność wysiłkową w porównaniu z placebo, a wielkość zmiany płucnego oporu naczyniowego była istotna. większe niż obserwowane u bosentanu. Ponadto, riocyguat wiązał się z silną poprawą w 6-minutowym dystansie pieszym zarówno u pacjentów, którzy nie kwalifikowali się do zabiegu chirurgicznego, jak i u osób z przetrwałym lub nawracającym nadciśnieniem płucnym po endarterektomii płucnej (odpowiednio wzrosty o 54 mi 26 m). Może to sugerować, że szlak monofosforanu guanynoza-cyklicznego guanozyny, rozpuszczalny w postaci tlenku azotu, odgrywa rolę w patologicznych cechach leżących u podstaw przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego, w tym upośledzenia wytwarzania endogennego cyklonowego monofosforanu guanozyny za pośrednictwem tlenku azotu oraz w postępującej remodelingu pozostałych perfundowanych obszary płucnego łożyska naczyniowego.2,31
Oczywistym ograniczeniem CHEST-1 był brak dalszych pomiarów skuteczności u pacjentów, którzy wycofali się z badania Jednak analizy wrażliwości, w których zastosowano różne podejścia do impe- rowania brakujących danych, sugerują, że wyniki są wiarygodne pomimo tych strat w obserwacji.
Podsumowując, riociguat znacząco poprawił 6-minutowy dystans spacerowy, płucny opór naczyniowy i inne wyniki kliniczne u pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym, którzy zostali uznani za niekwalifikujących się do zabiegu chirurgicznego lub którzy cierpieli na uporczywe lub nawracające nadciśnienie płucne po poddaniu się endarterektomii płucnej.
[patrz też: dyżury aptek wronki, indeks barthel, przykładowy jadłospis dla cukrzyka ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek wronki indeks barthel przykładowy jadłospis dla cukrzyka