Urazy osrodkowego ukladu nerwowego

Urazy ośrodkowego układu nerwowego mogą doprowadzić, w zależności od umiejscowienia, do różnych chorób, jak np. czynnościowych lub, psychicznych, mniej lub więcej trwałych. Urazy mogą również sprowadzać mniejsze lub większe krwotoki albo zewnętrzne, albo do tkanek, co wywołuje rozmaite zaburzenia – w zależności od rodzaju krwotoku, to znaczy, czy pochodzi on z tętnicy, czy z żył,. czy wreszcie z naczyń włosowatych lub od miejsca, w którym krwotok powstał. Uraz powoduje nie tylko stłuczenie tkanek miękkich i twardych, wylewy krwawe śródtkankowe i rany różnego charakteru, ale powoduje także zapalenie tzw. pourazowe. Po urazie kości rozwija się w pewnej liczbie, przypadków gruźlica kości, a nawet czynna gruźlica, płuc może być niekiedy wynikiem urazu klatki piersiowej, jeżeli w płucach był zarazek gruźlicy, w warunkach zwykłych nieczynny. Utajone bowiem zagojone ogniska gruźlicze mogą po urazie ulec uczynnieniu i dać obraz zdecydowanej choroby . Niekiedy w ranach wygojonych i zabliźnionych mogą tkwić: w utajeniu zarazki tężca, które przedostały się tam poprzednio, Uraz; w tym miejscu i powstanie świeżej rany może uczynnić zarazki, powstanie wtedy tężec jako ciężka,często śmiertelna choroba. [podobne: supon kielce, matysiak grójec, indeks barthel ]

Powiązane tematy z artykułem: indeks barthel matysiak grójec supon kielce