ZABURZENIA CZYNNOSCI PRZELYKU

ZABURZENIA CZYNNOŚCI PRZEŁYKU Przełyk jest czynną częścią przewodu pokarmowego i nie może być uważany jedynie za rurę, przez którą pokarm biernie przechodzi do żołądka. Przełyk, jako mający w swojej 1/3 górnej części mięśnie poprzecznie prążkowane, w dalszych zaś mięśnie gładkie, odgrywa czynną rolę w przesuwaniu pokarmów do żołądka. Mięśnie przełyku działają dzięki bodźcom podrażniającym nerw błędny. Podrażnienie nerwu błędnego wywołuje skurcze mięśni przełyku i wzmaga jego ruchy robaczkowe, przecięcie natomiast obu nerwów błędnych w znacznym stopniu upośledza napięcie i ruchy przełyku. Nie są one zniesione całkowicie, gdyż ścianki przełyku zwłaszcza dolnej jego części, mają własne komórki nerwowe splot Auerbacha i splot Openchowskiego, co sprawia, że przełyk jest narządem automatycznym i skurcze mięśniówki przełyku powstają drogą odruchową przy każdym ruchu połykania. Wywołuje on nie tylko skurcze mięśni przełyku, lecz również otwarcie wpustu. Wpust, bowiem jest zawsze zamknięty i dopiero ruchy mięśni przełyku wywołane czynnością połykania otwierają go drogą odruchową. Zaburzenia w czynności przełyku powstają z powodu zmian organicznych i czynnościowych. Anatomiczne zmiany błony śluzowej i ściany przełyku powodują trudności w przechodzeniu przez niego pokarmu dysphagia. Powstaje, bowiem wtedy zwężenie światła przełyku. [więcej w: dyżury aptek wronki, piotrex sochaczew, wstrząs pourazowy ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek wronki piotrex sochaczew wstrząs pourazowy