Zadaniem ukladu trawienia jest fizyczna i chemiczna przeróbka pokarmów

POJĘCIA OGÓLNE Zadaniem układu trawienia jest fizyczna i chemiczna przeróbka pokarmów dostarczanych z zewnątrz i wytworzenie z nich takich ciał, które zabezpieczają zaopatrzenie ustroju w materiał energetyczny i budulcowy. Fizyko-chemiczna przeróbka pokarmów dochodzi do skutku dzięki czynności wydzielniczej i ruchowej odpowiednich narządów wchodzących w skład przewodu pokarmowego. Dalszą czynnością, która zapewnia zaopatrzenie ustroju w materiał energetyczny i budulcowy, jest wchłanianie wytworów odżywczych z jelit do krwi i chłonki jako dróg przenoszących te ciała do komórek, tkanek i narządów ustroju. Prócz tego do czynności układu trawiennego należy synteza ciał odżywczych i budulcowych odbywająca się w ścianach jelit. Rola układu trawienia nie wyczerpuje się na przytoczonych czynnościach. Przewód pokarmowy bowiem spełnia jeszcze czynność wydalniczą, to znaczy, ma on zdolność usuwania na zewnątrz nie tylko nie strawionych resztek pokarmowych, lecz również innych ciał które, nie są wchłanialne. Prócz tego do przewodu pokarmowego przechodzą rozmaite wytwory przemiany materii cholesterolowej, niektóre połączenia azotowe, ciała mineralne oraz rozmaite jady pochodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego, które to ciała są wydalane z kałem. W czynności wydalniczej przewód pokarmowy stoi w tym samym szeregu narządów wydalniczych, co nerka, skóra i płuca. [więcej w: latakia wieluń, piotrex sochaczew, supon kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: latakia wieluń piotrex sochaczew supon kielce