Zmniejszenie wydzielania sliny

Zmniejszenie wydzielania śliny, a nawet całkowite jego zniesienie, może powstać na drodze odruchu. Pawłow wykazał, że podrażnienie nerwu kulszowego lub manipulacja na jelitach w otwartej jamie brzusznej hamuje wydzielanie śliny. Występuje tutaj zjawisko hamowania czynności ośrodka wydzielania śliny pod wpływem podrażnień na obwodzie. Zmniejszenie wydzielania śliny prowadzi do powstawania suchości w jamie ustnej, gdyż w związku ze zmniejszeniem się wydzielania śliny zmniejsza się ilość śluzu. Wysychanie jamy ustnej wpływa ujemnie na jej oczyszczanie się, prócz tego utrudnia ono żucie i połykanie, gdyż pokarm nie zostaje wymieszany ze śliną i nie tworzy się kęs o dostatecznej plastyczności. Suchość w jamie ustnej utrudnia również mówienie, a prócz tego sprzyja rozwojowi rozmaitych drobnoustrojów zawsze w niej znajdujących się oraz występowaniu procesów fermentacyjnych i gnilnych. Powstaje wtedy łatwo zapalenie błon śluzowych, utrudnienie ruchów języka, rozrastanie się brodawek językowych z powodu braku ich ścierania się, co w wyniku prowadzi do tworzenia się na języku nalotów ze złuszczonego nabłonka. Sprawy te prowadzą do, zaniku wrażeń na podniety smakowe i w związku z tym do utraty łaknienia. Niedostateczne wydzielanie śliny zmniejsza stopień trawienia węglowodanów wskutek braku dostatecznej ilości ptialiny. [patrz też: triamcynolon, zakrzepica zatoki jamistej, znanylekarz logowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: triamcynolon zakrzepica zatoki jamistej znanylekarz logowanie